Модели на взаимоотношения

Ние влизаме в конфликти по механизма на енергийното огледало – привличаме взаимоотношения, които резонират с модели в нас, които модели се основават на:

А. По принципа на директното отразяване – каквото вътре, такова отвън. Например щастливи сме и привличаме радост и добронамереност.

Б. По принципа на отражението на онова, което критикуваме, осъждаме и не харесваме – като привличаме точно онова, което ни дразни – например аз преживях следното. По време на разходка из едно от тепетата на Пловдив се случи да се провежда хеви-метъл концерт, който аз не харесах и вътрешно възнегодувах, че ми пречи да се насладя на тишината. На следващия ден рано сутринта – само 16 часа по-късно – се озовах на плувния басейн в Хисар. По това време обикновено е безлюдно, но ето освен нашата група дойдоха само още двама мъже на средна възраст. Те се настаниха точно на шезлонга до мен, като между мен и тях имаше само една масичка, на която поставиха уредба. И какво мислите слушаха? Хеви метъл, до ухото ми, при стотици свободни шезлонги наоколо :)

В. По принципа на отношения, основани на тези в семействата, където сме отрасли. Връзката с мъжа, който е играл ролята на баща (може да е родният баща, дядо, чичо или осиновител) който ние възприемаме както възприемаме връзката си с Небесния ни Отец. С други думи ако се чувстваме „неподкрепяни” от Бог, то това и преживяваме спрямо родителят-настойник. Същото се отнася и за майката/жената, която ни е отгледала. Като връзката с нея е връзката с  Небесната Майка, Богинята Майка и Земята.

Г. По принципа на магнетичното привличане на онова, което ни липсва, или сме изгубили или доброволно отдали и което някой друг „случаен” притежава. Тогава пламва магнетично привличане неправилно тълкувано като влюбване или любов от пръв поглед. В тези ситуации настъпва интензивно общуване, ние си даваме липсващите части, и вече по-оцелостени се разделяме, защото връзката е изпълнила задачата си. Понякога може да се отнася до брак, бизнес отношения или нещо друго.

Д. По принципа на пълното разрушение. Губим всичко, което има значение  за нас и в ситуация на лишения доказваме на себе си, че сме в състояние да се справим. Това са онези моменти на отчаяние, в които успяваме да извадим на повърхността най-доброто от себе си и да се опознаем и заобичаме и така да се превърнем в истински творци на добро.

Тези са част от моделите  на взаимоотношения, които великолепно представя Грег Браден във видеото за Седемте Огледала на Есеите.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!