Червен яспис- дъхът на живота

Червеният яспис резонира с вибрацията на СИГУРНОСТТА, ЗАЗЕМЕНОСТТА И ЖИЗНЕНАТА СИЛА. Той носи дъха на живота, на енергията на съществуването. Предимно влияе на долните три чакри и особено на коренната и земната, последната намираща се под стъпалата и свързваща ни като с корени към земята. Хармонизирайки и балансирайки земната чакра червеният яспис събужда семената на потенциала ни. При работа с него се усеща прилив на СИЛА, на увереност на защитеност. Този кристал е много необходим на всички духовно практикуващи и особено на тези, които имат склонността да се откъсват от земята или по начало не са се вкоренили добре в земната реалност- например усещащи се като не на място, не принадлежащи никъде, различни, отчуждени. При някои нови деца се наблюдава същото явление на недостатъчно вкореняване, заземяване и неправилно биват диагностицирани като хиперактивни деца. С червеният яспис може да се медитира, да се носи близо до тялото и в аурата. Или да се приема като кристална есенция “Дъх на живота”. Ние разполагаме и с красиви екземпляри на бижута и по-специално гривни.

Гривна от червен яспис с руна на силата или руна дъх на живота. Цена 15 лв.

Гривна от червен яспис с руна на силата или руна дъх на живота. Цена 15 лв.

Гривни от кристали- на снимката яспис-камък на жизнената сила с руни "сила" или "дъхът на живота". Цена 15 лв.

Гривни от червен яспис-камък на жизнената сила с руна на сила (кръг) или  дъх на живота (правоъгълник).   Цена 15 лв.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!