Месец декември 2012

Календар на месец декември 2012

13 декември – Уран излиза от ретроградност (от юли). Уран е в Овен.

13 декември в 10:40 ч. – Новолуние в Стрелец

15 декември до 9 януари – Венера в Стрелец

21.12.2012 – вибрационен преход на планетата

28 декември в 12:20 ч. – Пълнолуние в Рак

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!