Кармично изчистване и зареждане с енергия на географско място или страна

По Даяна Купър

  1. Определете мястото, на което искате да помогнете и влезте в медитация по познатия ви начин. Като повикате Архангел Михаил да ви наметне със синьото си наметало, както и като призовете личните си ангели. Дишайте и издишайте дълбоко и осъзнато.
  2. Запалете свещ и се помолете на ангелите да пречистат кармата на това място.
  3. Визуализирайте мястото/страната  на картата на света.
  4. Нарисувайте шестолъчна звезда (триъгълник на горе и триъгълник надолу) и го запълнете със златно-сребърно-виолетова светлина. Нарисувайте около него Златен овал. С тази енергиия пречистете мястото. Така се чисти карма включително и от древна Атлантида.
  5. Визуализирайте как светлината се разлива по енергийните линии под земята и я пречиства.
  6. Повикайте ангелите да попеят на това място.
  7. Повикайте огнени дракони да изгорят илюзиите, а еднорозите да разпръснат любов.
  8. Вижте как балончета от любов докосват всички хора и живи същества на това място.
  9. Когато сте готови, благодарете на духовната йерархия, отворете очи, заземете се, изпийте чаша вода или топла напитка.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!