ЕЖЕДНЕВНА СВЕТЛИННА РАБОТА

Дишаме дълбоко и спокойно. Оставяме всички мисли. Преместваме вниманието си в тимуса.

Създаваме си своята колона от светлина и любов като се центрираме се в пространството на сърцето и изпратим, изстреляме лъч светлина от сърцето нагоре през горните чакри-гърлена, трето око, коронна, звезда на душата и още нагоре към зведния ни портал намиращ се на 2-2,5 м над главата и да се свържем този лъч светлина с Източника, с Бащата –Бог. И отново от сърцето да изпратим втори лъч светлина надолу през долните чакри- слънчев сплит, сакрална, коренна, земна чакра под стъпалата и да се свържем с ядрото на земята. Да се свържем здраво с Майката-Земя –Бог. Обединяваме двата лъча и създаваме колона от светлина с център пространството на сърцето. Разширяваме нашата лична колона от светлина толкова, колкото ни е приятно и възнамеряваме в индивидуалната за всеки колона от светлина да има само безусловна любов и всички вибрации, по-ниски от безусловна любов да се трансформират в безусловна любов.

Призоваваме СВЕТЛИННИТЕ ЕКИПИ, ангели, архангели, възнесени учители, духовни водачи и т.н. да работят с нас. Нека всичко се прави в съответствие с волята на АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕТО (най-висшия ни аспект) на всеки един от нас.

И нека утвърдим: Аз съм отворен и готов да приема всички енергии в съответствие с Божествената воля и волята на моет АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ.  Степента на позволение е равна на степента на трансформация.

Нека утвърдим: АЗ СЪМ ТОЗИ-АЗ СЪМ МАХАТВА В ЛЮБОВ. АЗ СЪМ ТОЗИ, АЗ СЪМ БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ.

Създаваме вортекс в центъра на помещението/пространството и го разширяваме. Определяме вибрациите му да са равни на Махатма(безусбловната любов) и утврждаваме: ВСИЧКИ ЕНЕРГИИ С ВИБРАЦИЯ ПО-НИСКА ОТ МАХАТМА ДА СЕ РАЗТВОРЯТ И ТРАНСФОРМИРАТ В СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!