Курс “Твоят успешен глас- твоят стил и талант”

Курсът  е предназначен за хора, които искат да подобрят своята артикулация, дикция и изказ, както и да преодолеят страха от говорене с микрофон и пред публика с цел подобряване на комуникативните способности, по-добра перспектива при намиране на работа и успешни интервюта, презентация на продукти, развиване на лекторски умения, бъдещи общественици и политици, или просто разгръщане на потенциала чрез правилен изказ. Ако се чувствате неразбрани, или по-някакъв начин неоценени е възможно да има недоизказаност или недобра структурираност на речта ви. Този курс разгръща потенциала на гърления център и с това увеличава възможността за себереализация и удоволетвореност. Ръководи се от  медийни специалисти с дългогодишен опит и уникална методика на преподаване с достъпност и индивидуален подход. Ръководители на курса: Радомира Михова и Евтим Чакъров. Гостуващ актьор /изненада и бонус:)

СТРУКТУРА НА КУРСА:

Състои се от две нива в два уикенда на месеца. Провежда се в София и Пловдив.

ДАТИ:

София – ПЪРВО НИВО  /начинаещи/ 20 и 21 януари 2018, събота и неделя

София -ВТОРО НИВО 27 и 28 януари 2018, събота и неделя

Пловдив– предстои уточняване на датите

СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕМИ:

 • Диагностика на ГЛАСА
 • Диаграма на ИЗКАЗА
 • Дишане- изработване на правилно, диафрагмено дишане.
 • Трениране на издръжливост
 • Техники за отпускане на тялото и гласовия апарат
 • Лицева гимнастика
 • Артикулация и дикция – практическа работа по сила на гласа, тембър, динамика, емоционална характеристика,  паразитни думи, лапсуси и диалектни форми, дефекти
 • Игра с гласа – различните емоции        
 • Запис и работа с различни видове текст

   ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

Изпращат се на имейл:  radomira.mihova@gmail.com

Моля, посочете в заявката си града, в която живеете и своя телефон, както и темата от курса /причината, поради която искате да се обучавате/, която най-много ви вълнува.

ТАКСА УЧАСТИЕ:

 • Заявки до 20 ноември- цената за двете нива е 480 лева,платими на две части: до 1 декември-380 лв и до 5 януари 100 лв.
 • Заявки до 20 декември- 600 лева, плащане на две части: 500 лева до 28 декември и до 5 януари -100 лв
 • Заявки до 20 януари- 720 лева, плащането се извършва на една вноска до 18 януари

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

В обратен мейл на Вашата заявка ще получите указания.

ГРУПА:

Местата са ограничени с оглед на по-добро качество и работа.

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!