Премиери и презентации на “Дърветата на Самотраки”

София, 31 юли, в Г8 на ул. “Гладстон”8 от 18 ч.

Варна, 14 юли, в Арт салон на Радио Варна, бул. „Приморски” 22, от 19 ч., вход откъм Морската градина

Бургас, 17 август в новия салон на Хотел “Сезони Юг”, бул. “Иван Вазов” 79, намиращ се на около 800 м. от гарата посока Созопол

Пловдив, 26 август,  Капана, ул. „Абаджийска” 15, арт студио „Абракадабра” от 19.30 ч. 

Приемат се предложения за други населени места- пишете на astrostefka@ourplanet.cc

Вижте тук и първите отзиви.

Хубавата книга- приятел и учител.Снимка Деница Проданова

Хубавата книга- приятел и учител.Снимка Деница Проданова

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!