Астробюлетин аудио вариант август 2017

Запис от предаването “Шейкър” на БНР-Радио Пловдив. Стефи Недевска&Дора Башакова.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!