Астробюлетин септември 2017

Запис, излъчен в предаването на Дора Башакова “Шейкър” по БНР-Радио Пловдив

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!