Астробюлетин с прогноза за май 2018

Разговор с Дора Башакова, БНР-Радио Пловдив, в предаването “Шейкър”

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!