Астробюлетин с прогноза за месец декември

Аудиовариант, запис направен в БНР-Радио Пловдив в предаването  “Шейкър” на Дора Башакова, прогнозата по принцип се излъчва последната неделя на всеки месец.

Ангелските карти на февруари: карта на месеца- Освобождаване. Карти на трите десетдневки от ляво на дясно.

Ангелските карти на февруари: карта на месеца- Освобождаване. Карти на трите десетдневки от ляво на дясно.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!