Аудиоастробюлетин с прогноза за март 2022

В текст, астробюлетинът е озаглавен “На проходилката” виж тук

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!