Прогноза за месец август 2014

В разговор с Дора Башакова на вълните на БНР-Радио Пловдив говорим за енергията и даровете на щедрия август.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!