Дърветата на Самотраки и Сърцето

С огромно уважение към всички хора, които създават съдържание, т.е. творят в нашия свят в това число и двамата водещи Йорданка и Кирил, с които имах удоволствието да се запозная. Интервюто започва на 1 ч.10 м. 20 сек от началото на предаването  на 10 септември 2015 и както ще видите, въпросите не бяха подготвени предварително и се получи хубав разговор, спонтанен и искрен.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!