Житейска мисия и изпълнение на предназначението от ранна възраст

Лекция от фестивала на здравословния живот “Здравей, Здраве” изнесена на 17 април 2016. В две части.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!