За здравето и изцелението

Разговор около организацията и провеждането на фестивала на здравословния живот “Здравей, Здраве” Пловдив, 25 и 26 април 2015 г. Дом на техниката, ул. “Гладстон” 1. Вход свободен!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!