За Свободата и Любовта

Един личен разговор по програма Хоризонт на БНР, предаване “Графити по въздуха” със Светлана Дичева. Говорим за българския културен модел, за причината да се завръщаме в България след странство, за пътя на писателя, за любовта, за новата книга с къси разкази “Дърветата на Самотраки” и т.н.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!