За силата на българите, мистериите на Самотраки и книгите

Едно прекрасно ТВ интервю, започващо на 19 мин 17 сек.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!