Как се става писател- лично и споделено

За пътя ми като писател, какво и как се случи, какви бяха житейските ми трансформации. Споделено в интервю за “13ти час” на БНР-Радио Пловдив на Таня Лазарова. И по повод Пловдивската премиера на “Дърветата на Самотраки”.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!