Курс “Лична сила”-1 ва част пълен вариант

Съдържа пълния запис на курса по Лична сила, който предоставям на участниците в онлайн курса като част от учебните материали. Може да бъде ползван срещу дарение и от други желаещи да се самообучават. Пишете на astrostefka@ourplanet.cc

В първата част на курса изясняваме същността на личната сила и правим тестве за самооценка на нейното състояние.

https://www.youtube.com/watch?v=SN3WZgL3Jb4

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!