ЛИЧНА СИЛА РАДИОКУРС част 4/6

Отдаденост на пътя е може би най-озадачаващият критерий за оценка на Личната сила и темата е доста благодатна за слушане и изучаване.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!