ЛИЧНА СИЛА част 2/6

В радиокурса Лична сила разглеждаме шест критерия за оценка на личната сила в шест последователни теми. Част от втората тема и втори критерия е Хармонията на мъжките и женски енергии или вътрешния баланс на потока на даване и получаване.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!