ЛИЧНА СИЛА част 6/6

Любима тема- ИЗОБИЛИЕТО. И съответно най-чувствителният и ясен знак има ли я личната сила

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!