МЕДИТАЦИЯ ЕНЕРГИЙНА СВОБОДА

Медитация за дълбоко изчистване на чакри и тела, с активиране кодовете на житейската мисия и с енергията на безусловната любов. Със съдействието на Арх. Михаил, Куан Ин и Вивамус. Енергизиране на възможност и насищане с вибрациите на 11ти космически лъч. Великолепна медитация за самостоятелна работа с карма, изчистване на същности, нишки куки, негативни модели, обети, блокажи, за призоваване на личната сила. За връзка с Акаша, за осъзнаване на собствената роля, за насищане с безусловна любов и осъзнаване качествата на отвореното сърце. Може да се слуша и на части, но задължително с първа, втора- създаване на колона от светлина и последна- заземяваща част. Отделните части са маркирани с неземните звуци, сътворени от Ефтим Чакъров. Пожелавам на всички от сърце да постигнат енергийно освобождаване и лична сила!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!