Медитация Окото на Душата

Медитацията е създадена специално за да отговори на многобройните запитвания свързани с темата на юнския астробюлетин 2013- Закотвяне, заземяване на новите енергии.

Понякога при духовна работа се получава така, че духовното, светлинно тяло се насища почти 100% със Светлина, т.е. поема новите вибрации, но физическите структури изостават. За да помогнем на клетката да усвои Светлината  молим за сваляне на активността на ДНК структурите до нива, които са поносими и добри за нашите клетки и тяло. Работим също с вътрешното Слънце- нашето Око на Душата, разположено в центъра на главата, което извършва трансформацията на Светлината от външна в усвоима на физическо ниво енергия.

Медитацията е с много силна лечебна енергия.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!