Молитва за Любовта

Дон Мигел Руиз

Благодаря ти, Създателю на Вселената, за това, че си ми дарил Светлина. Благодаря ти, че си ми дал всичко, от което някога съм се нуждаел. Благодаря за възможността да придобия опитност в това красиво тяло и този чудесен ум. Благодаря ти, че живееш в мен с всичката тази Любов, с  чистия и безкраен Дух, с топлата и искряща Светлина. Благодаря ти, че използваш моите думи, използваш моите очи  и моето сърце да споделят твоята Любов през където преминавам.

Обичам те какъвто си и защото съм твое Творение обичам себе си какъвто съм.

Помогни ми да опазя Любовта и Мира в сърцего си и да направя тази Любов  мой нов  начин на живот и така да живея в Мир до края на дните си.

 

Амин.

PRAYER FOR LOVE
Don Miguel Ruiz

Thank you, Creator of the Universe, for the gift of Light you have given me. Thank you for giving me everything I ever needed. Thank you for the opportunity to experience this beautiful body and this wonderful mind. Thank you for living inside me with all that Love and pure boundless Spirit, with your warm and radiating Light. Thank you for using my words, for using my eyes, for using my heart to share your Love wherever I go.

I love you just the way you are and because I am your Creation I love myself just the way I am.

Help me to keep your Love and the Peace in my heart and make that Love a new way of Life that I may live in Love till the rest of my Life.

Amen.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!