Прогноза за годината 2015

Вярвай в себе си, търси единството, надскочи дребнавото мислене и виж във всичко ЕДИНСТВОТО. Това е 2015- новата вибрация на една година, която иска от нас да изразяваме своята ИСТИНА. На 17 янари в София ще направи семинар за настройка и синхронизация на личните вибрации към вибрациите на годината 2015.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!