Прогноза за месец май 2014

Месец май ни донася промените под форма на възможностите и ни помага да осъзнаем промените и да погледнем на тях с очите на любовта.

Comments

2 Responses to “Прогноза за месец май 2014”
  1. мина динева says:

    Стефи, привет!
    За съжаление не мога да дойда в Пловдив за събитието, но вярвам, че ще организираш такова и в София. Прекрасно да ви е!

    • Stef says:

      Може и да стане в София, приемам го за знак :) Благодаря!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!