Прогноза за месец март 2014

Преглед на развитията от февруари и кратка астрологична прогноза за март 2014. Завършваме като изтегляме три карти за месеца от Благославящите ангели. Карта за първата, втората и трета декада ведно с ангелските насоки и подкрепа. Записът е от предаването „Шейкър” на Радио Пловдив и в партньорство с Дора Башакова.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!