Прогноза за месец февруари 2015

Освобождаването като водеща тема на месеца. Освобождаване от старите кармични записи и препрограмиране на ДНК за дълъг и щастлив живот.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!