Прогноза за месец юни 2014

Аудиопрогноза за месец юни като енергия, чиято основа се определя от астрологичните конфигурация, но развитията и сбъдванията се явяват резултат от индивидуалното ниво на готовност и приемане. Придружава се от подкрепата и насоките на Благославящите Ангели в три изтеглени карти съответво на първа, втора и трета десетдневка на месеца – Мечти, Обединение и Раждане.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!