Прогноза за месец януари 2015

Разговор от предаването “Шейкър” на БНР-Радио Пловдив. Стефи Недевска и Дора Башакова всеки месец търсят отговорите на въпроса какво ще ни донесе този месец, какво научихме и какво предстои да научим.

В случая за месец януари- учим се на баланс между грижата за другите и грижата за себе си.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!