РАЗГОВОР ЗА СЪРЦЕТО ОТ ОСТРОВ САМОТРАКИ

Утрото на остров Самотраки започва с ромоленето на планинската река далеч преди събуждане и някак като звук, който съпътства съня. Малко преди да отворим очи вече чуваме и птичките. Забелязали ли сте как се различава пеенето на птичките на различни места? Следва кросчето до морето и потяпянето в приятно хладната майска вода на Средиземноморието и разбира се кафе. В едно такова майско утро в навечерието на Великден позвъни за разговор Нина Колева, водеща в преди обедната програма на Хоризонт. Разговаряхме за сърцето, за природата и връзката ни с нея, за смирението и за това, че в сърцето НЯМА СТРАХ.

Всеки разговор винаги е свързани с мястото и черпи енергия от него. Но не всеки разговор е свързан с времето. Има разговори, които си остават вечни, защото носят субстанция по-близка до Източника и следователно изчистена от егоистични помисли и настроения. Може би в този разговор да има от това- от спокойствието и смирението, с което изпълва сърцето остров Самотраки- острова на Богинята Майка, там където се завръщаме след като се изгубим.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!