МЕДИТАЦИЯ ЗА ЦЕНТРИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО НА СЪРЦЕТО

За ежедневна работа или намиране на посока според вътрешния ориентир -Сърцето. Сърце-компас. С Куан Ин и Втори космически лъч- лъч на Любовта и Мъдростта и качествата на сърцето- доверие, радост, безусловна любов, спокойствие, благодарност, признателност, мъдрост, чаровност, лоялност, вдъхновение и т.н.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!