ЛИЧНА СИЛА – част 1

Шестседмичен курс от 8 септември до 13 октомври 2013 в предаването “Шейкър” на БНР-Радио Пловдив от 8 ч. с включени кратки тестове за оценка на Личната сила. Пълния вариант на тестовете провежда кабинетът “В Сърцето”-Пловдив.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!