Годишна прогноза 2014 с приложението Blessing Angels

Нека поемем дълбоко въздух и издишаме и помолим ангелите за ясни и точни напътствия. Картите се размесват автоматично в приложението и ние ще изберем 12 карти  като всяка карта представя енергията на 12те месеца на годината.

Избираме като напълно се доверяваме на интуицията си и по силата на закона за привличането при нас ще се озоват тези карти, които най-вярно отразяват полето.

Януари: Любов

Започваме годината на висока октава, ангелите сигнализират за романтична любов с човек, който познаваме или съвсем на скоро ще срещнем и се очертава тази любов да е истинска. Те ни насочват също през месец януари да изпращаме любов на близки, а и а непознати нам за да има повече енергия на земята.

Февуари: Творчество

Хубавите неща се раждат там, където има любов и февруари ни предоставя възможностите да сътворим нещо красиво независимо дали с инструментите на изкуството или с педприемчивоста си или просто като сътворяваме сами житейските си обстоятелства.

Март: Чудо

Продължаваме да сме във високите вибрации, които през март ще донесат реализация на забравена мечта. Ангелите казват, че това може да се отнася към експанзията, разширяването на бизнеса и достигането до нови територии и пазари.

Април: Мечти

Успехите през март ще изискват от нас да видим по-далеко напред и да надскочим собствените си самоограничения. Годината 2014 е година, в която енергията не търпи модели и ограничения, до колкото характера на енергията се променя и от електрическа или топла по вид тя се превръща в енегията на самия живот и следователно ни дарява с безграничен потенциал на сбъдване.

Май: Истина

За да продължим да бъдем във високите вибрации е нужно през май да се придържаме към истината, и то така както ние я преживяваме. Истината, изказана с любов, помага за да осъществим нови нива на взаимодействие с хора, с които се различаваме диаметрално.

Юни: Лична сила

За да остане верни на себе си през юни е нужно да правим избор от името на своя вътрешен авторитет, на онова, което сърцето ни говори. Всеки път, когато се подчиняваме на нечия чужда воля или избор, ние  доброволно се лишаваме от личната си сила. Ангелите предупреждават през юни да сме нащрек.

Юли:  Празненство

Първата половина на годината ще я приключим успешно и през юли може да се отдадем на заслужено празненство и общение със сродни нам души, което може да се случи у дома или в чужбина.

Август:  Разговор

Късното лято сменя енергията и на преден план излиза връзката с женския аспек на божествената сила. Това ще доведе до вътрешни трансформации, които в близък план ще изискват откровеност. Общуването се явява ключ към разрешаването на противоречията.

Септември: Природа

През септември ще е нужно да се оттеглим и прегрупиране и картата Природа показва необходимостта от усамотяване и лечение с хармонизиращите енергии на природата.

Октомври: Баланс

Нашето усамотение ще ни наведе на мисли и преоценки на отношения и ситуации и на необходимостта от привеждане на живота си в баланс- на даване и получаване доколкото това е и ключът към изобилието.

Ноември: Ново начало

В края на годината ще сме готови да положим новото начало на ново ниво- било то като творческо изразяване, като нов бизнес етап или въвеждане на нови технологии, нови методики на преподаване или нови лечебни парактики.

Декември: Кой съм аз

След такава динамика и промени отнове ще се изравим пред огледалото в търсене на себе си и откриване на възможности и качества неподозирани до сега.

По всичко личи, че 2014 г. ще бъде динамична, активна и творческа. Ще ни даде възложност да запонем от високо, но и ще изисква от нас да пазим нивото високо. Чак към средата на годината енергията се променя и започва вътрешна трансформация, която да ни отведе към едно по-истинско и дълбоко себеразбиране и самолюбов!

Надявам се това или нещо по-добро от него да се прояви в живота ви, с пожелания за светлина по пътя!

С ангелски благослов!

Стефи

Виж видеото http://www.youtube.com/watch?v=9YqAwKbUWqU

Виж още http://www.youtube.com/watch?v=eYGfsSELIXI&feature=youtu.be

И още https://www.youtube.com/watch?v=dCbxdCMuY2M

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!