Енергиите на четвърто измерение или новите правила на играта живот

Четвърто измерение, в което навлезе планетата земя след 2012 година, се отличава от предхождащото го трето по начина на организиране и протичане на живота. Тази промяна не се случва за един ден, а е процес, който протича индивидуално за всеки обитател на земята. Ще рече, че бихме могли да имаме едновременно  и на едно и същ място същества както в трето, така и в четвърто измерение.

Енергиите на трето измерение са статични, ограничаващи, застойни. Или както писаха плеадинците в свой ченълинг трето измерение е басейн, езеро, което има граници, брегове. Басейнът е голям, но има край и в него водата теоритично може да се изчерпи или както ние се изразяваме „някой да ти спре кранчето”. Това усещане за граници, макар и илюзорно, действа като спирачка и блокировка на движението ни, и дава  възможности за външен контрол. Същевременно и за битка, конкуренция за по-хубава вода, или ако водата намалява- за вода въобще.

Четвърто измерение е ПОТОК, река, в която нещата постоянно се движат, панта рей, тече и се променя и реката е буйна и дълбока. Потокът на тази река донася възможности, енергия за всички и скоростта на случване е висока. Но както е ясно от аналогията потокът поставя своите изисквания, своите правила. Правилата на живота в четвърто измерение най-обобщено са следните:

 1. Сигурност – в четвърто измерение сигурността не е въпрос на опорна точка, на котва, както беше в трето измерение, а на баланс. За да плуваме успешно по течението на реката, на потока, ни трябва по-скоро баланс, отколкото котва. И този баланс касае всички наши слоеве-материален, емоционален, ментален, духоевен, вътре и помежду им.
 2. Времето е сега– съществуването става възможно в момента на СЕГА, миналото е далечния бряг, от който сме заплували, а бъдещето още по-неясния към който плуваме. Задържането на миналото или вперването в бъдещето могат да потопят лодката, нали?
 3. По течението– движението става възможно само по течението. Плували ли сте срещу течението на река? Битката, усилията са неимоверни и не водят кой знае до къде.
 4. Страст-работа от сърце. Потокът подрепя онези усилия, които са свързани с дейности, за които сме призвани и които ни носят радост, иначе ставаме много „тежки” и следователно заплашени от потъване.
 5. Лична сила наместо контрол. Личната сила по характер е творческа и лечебна и тя става фактор за развитие. Тя замества или по-скоро не търпи външен контрол и манипулация.
 6. Триединство- биполярният модел на противопоставяне, на добро-зло, бяло-черно и т.н. се заменя от свещенната триада- където третият елемент е НИЕ, ЕДИНСТВОТО, нещото повече от мен и повече от теб, а не обединение. В единството всеки участва с част от себе си, но никой не съдържа в себе си останалите. Също както в семейството в детето има и от мама, и от тате.
 7. Изобилие– на възможности, финансии, творчество, любов. За да го има в живота ни, например парите, те също трябва да се движат, даване-получаване в баланс.
 8. Творчество-себеизразяване в най-достъпната висша форма на духа в нас. То е свързано с употребата на личната сила и поемането на отговорност за всичко онова, което представлява нашия свят- т.е. ние имаме отношение към всичко онова, което преживяваме- и доброто, и лошото в него.
 9. Четвърто измерение е ПРОСТРАНСТВОТО НА СЪРЦЕТО, където се случват нещата. В сърцето е истинският ни център, не в корема както беше преди.  А сърцето обича, радва се, смее се, шепти (не крещи), смирява се, благодари, мъдро е, добро е, чаровно е твори.
 10. Връзка с природата-става жизнено необходима за да се запази високата вибрация.
 11. По характер енергиите на четвърто измерение са „женски” и напреден план излиза женската сила и характеристики, като любов, състадание, милосърдие, единение.
 12. Споделяне и свъзване без обвързване- плуваме заедно, но не се държим за някого, защото може да го потопим.

Четвърто измерение е онова усещане, което придобиваме когато гледаме река или водопад, слушаме хармонична музика, плуваме, караме колело или кола или друго превозно средство. Движението, промяната са неговата природа.

Четвърто измерение е поток

Четвърто измерение е поток

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!