Модели на взаимоотношения

Ние влизаме в конфликти по механизма на енергийното огледало – привличаме взаимоотношения, които резонират с модели в нас, които модели се основават на:

А. По принципа на директното отразяване – каквото вътре, такова отвън. Например щастливи сме и привличаме радост и добронамереност.

Б. По принципа на отражението на онова, което критикуваме, осъждаме и не харесваме – като привличаме точно онова, което ни дразни – например аз преживях следното. По време на разходка из едно от тепетата на Пловдив се случи да се провежда хеви-метъл концерт, който аз не харесах и вътрешно възнегодувах, че ми пречи да се насладя на тишината. На следващия ден рано сутринта – само 16 часа по-късно – се озовах на плувния басейн в Хисар. По това време обикновено е безлюдно, но ето освен нашата група дойдоха само още двама мъже на средна възраст. Те се настаниха точно на шезлонга до мен, като между мен и тях имаше само една масичка, на която поставиха уредба. И какво мислите слушаха? Хеви метъл, до ухото ми, при стотици свободни шезлонги наоколо :)

В. По принципа на отношения, основани на тези в семействата, където сме отрасли. Връзката с мъжа, който е играл ролята на баща (може да е родният баща, дядо, чичо или осиновител) който ние възприемаме както възприемаме връзката си с Небесния ни Отец. С други думи ако се чувстваме „неподкрепяни” от Бог, то това и преживяваме спрямо родителят-настойник. Същото се отнася и за майката/жената, която ни е отгледала. Като връзката с нея е връзката с  Небесната Майка, Богинята Майка и Земята.

Г. По принципа на магнетичното привличане на онова, което ни липсва, или сме изгубили или доброволно отдали и което някой друг „случаен” притежава. Тогава пламва магнетично привличане неправилно тълкувано като влюбване или любов от пръв поглед. В тези ситуации настъпва интензивно общуване, ние си даваме липсващите части, и вече по-оцелостени се разделяме, защото връзката е изпълнила задачата си. Понякога може да се отнася до брак, бизнес отношения или нещо друго.

Д. По принципа на пълното разрушение. Губим всичко, което има значение  за нас и в ситуация на лишения доказваме на себе си, че сме в състояние да се справим. Това са онези моменти на отчаяние, в които успяваме да извадим на повърхността най-доброто от себе си и да се опознаем и заобичаме и така да се превърнем в истински творци на добро.

Тези са част от моделите  на взаимоотношения, които великолепно представя Грег Браден във видеото за Седемте Огледала на Есеите.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!