Нещата само привидно са същите

Налага се да направим едно извънредно включване в светлината на случващото се. Преживяваме колективно трансформация на цялостната ни представа за това кои сме ние, на какво сме способни и как можем да участваме в Съ-творяването на колективната реалност.

Това, че нещо се променя издълбоко мнозина вече усещат. Но тъй като някои очакват непременно да видят промяната и на материален план може да им се струва, че нищо не се случва. Хем нещо се променя, хем всичко си е по старому.

Илюзията и реалността

Илюзията и реалността

В момента промяната е ОСЕЗАЕМА и лека, полека става ВИДИМА до толкова до колкото сме в състояние да виждаме финните нива.

На външния слой, грубата материя, всичко си изглежда по старому, а на вътрешния слой се е извършила качествена промяна.

Тази илюзорност на съществуването, на усещнето че всичко си е по старому, съществува по две причини:

1. Защото значителна част от населението не се е събудила и осъзнала и за тази част (в това число са много от нашите близки и познати) видима промяна би била шок, равен на самовзривяване.

2. Защото част от осъзнатите или по-точно считащите себе си за осъзнати все още се колебаят да встъпят в силата си на Съ-творци. Вариантите са или да избягват реалността, която не им харесва без да правят усилия да я променят, или да не осъзнават все още, че са способни да бъдат фактор в тази промяна.

Остава една малка фракция в обществото, която знае, разбира и без много шум работи според мисията си за трайните и необратими промени към всеобщото благо.

Вселената на всекиго дава според волята- едни да се самозаблуждават, че всичко е по старому и съответно сигурно, други да стоят и чакат нещо отвън да се случи и трети да го случват. Колкото повече хора се решат да бъдат от третата категория толкова по-бързо и видимо ще се промени реалността.

Реалността не е само лично преживяване, а сбор от колективните проекции на останалите участници.

И така едно предложение- всеки сам и според волята си да се определи и ако пожелае да се промени със свои думи да помоли това да се случи сега!

Виж още Шамбала, Лична сила,  Любовта-условната и безусловната,  Детска медитация, Флуорит-преодолява хаоса 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!