Поглед към предстоящата промяна

Последните седмици на 2013 отварят врата на входа на която пише КОЛЕКТИВНА ПРОМЯНА. Ако до сега повече или по-малко ставаше въпрос за самостоятелна работа, за личностно израстване, то през 2014 превес взима колективният избор. 

ОЩЕ ЗА КОЛЕКТИВНАТА ПРОМЯНА

Вече не е важно дали ти се променяш, а до колко се променя средата около теб. Това може да звучи за някои плашещо, но когато говорим за обобщен поглед върху събитията, ние имаме предвид не индивидуалните постижения, а именно обобщените за груповото съзнание развития. Всички имахме възможността под една или друга форма да разберем, че сами да си „вибрираме” на високите честоти не става, че нашето най-близко обкръжение, работна среда, улицата, града, държавата, континента и планетата имат също роля в това как се чувстваме и докъде се разгръщаме. И в крайна сметка определят качеството на НАШИЯ живот. По друг начин казано- средата определя ПРОСПЕРИТЕТА.

ПРЕГЛЕД НА 2013

Ключът за бъдещето е скрит в миналото

За да разберем накъде вървим през 2014 е добре да сме наясно какво се случи през 2013. А то се обобщава с няколко прости фрази: ТРАНСФОРМАЦИЯ на личен план. РАЗПАД на държавността на национален план и КРИЗА на ценностите на планетарен план.

ТРАНСФОРМАЦИЯ          РАЗПАД               КРИЗА

Личен                  Обществен        Планетарен план

В личен план всеки един от нас се промени. Наистина ВСЕКИ. Независимо дали на нас ни се струва, че някои наши познати не са, те СА! Може би темпото им да е по-бавно от нашите представи, но всяко същество на планетата  духовно израстна през 2013. Дори и т.н. „зло” и то еволюира. Степента на израстване зависи от степента на позволение. Колкото повече страх, толкова по-малко позволение и толкова по-бавна промяна.

Степента на израстване зависи от степента на позволение.

Колкото повече страх, толкова по-малко позволение.

И толкова по-бавна промяна.

2014- БУМ НА УСПЕШНИТЕ ДУХОВНИ ПРАКТИКИ

Само една година ни делят от времето, когато в пространството циркулираха мнения за настъпващия край на света през 2012. Сега идва ред на нова порция „пророчества” свързани с поредната серия катаклизми на 2014. Истинските „катаклизми” обаче се случват в душата на всеки или по-точно в онова пространство на Аза, което Душата все още НЕ Е ЗАЕЛА,  си е отредено само на нея. То понякога носи това чувство на „вековна” самота и изолация, граничеща с униние.  А унинието както знаем според религията е голям грях. Унинието е отричане от живота, отричане на замисъла на Бог, а следователно и Безбожие. Много светли души преминаха, преминават или им предстои да преминат през това изпитание- наречено униние, липса на опора, не-намиране на смисъл. Това е личен път за всеки, поради което готови рецепти за излизане от това състояние няма, освен едно наистина работещо средство:

Да предоставиш себе си и талантите си в СЛУЖБА на другите. Да служиш от името на дадените ти дарби и заради даването.

През 2014 този момент ще бъде един от водещите- всеки да намери онова нещо, което би могъл безвъзмездно и от позицията на безусловната любов да дари на света. Това не означава отказ от възнаграждение- защото то неминуемо следва според Вселенския закон за даването и получаването, а означава даване от позицията на ИМАНЕТО, а не от позицията на НЕДОИМЪКА. „ Имам талант и ти го подарявам, а не нямам пари, заради това ти го давам, а ти на мен дай.”

2014 е година в която всички, които пожелаят да положат началото на своята духовна практика ще имат УСПЕХ. С други думи очакваме БУМ  на  УСПЕШНИ духовни практики. Мнозина вече стъпиха на тази пътека през 2012 и 2013 и сега ще берат своите заслужени плодове.

ИЛИ ВСИЧКИ ИЛИ НИКОЙ

А ще има ли още трудности. На този въпрос ще отговорим със следната информация за размисъл. През 2013 колективното съзнание на човечеството взе ключово решение – да се възнасяме колективно, а не по единично. Това доста се различава от представите ни за преход, с които боравехме през декември 2012. С това решение човечеството намери удовлетворяващо мнозинството решение на въпросите: Какво се случва с нашите близки, когато ние вървим напред, а те изостават? Какво се случва в семействата, ако темпото на развитие е различно? Към края на 2012 смятахме, че ще се разделяме, според избора на душата, а сега, само една година по-късно колективното съзнание на човечеството взе курс, с който „изненада” дори и невидимото духовно братство-а решението е наистина ключово и тотално променя курса на развитие на планетата.

Какво още да очакваме през 2014 ще обсъждаме на вече традиционните ни предколедни семинари „2014 и отвъд: България и светът. Семинар с активиране кодовете на житейската мисия” в София в неделя, 15 декември, 2013 от 11 ч.

На семинарите ще обърнем специално внимание на България и случващото се  у нас от една по-друга перспектива- тази на историята.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!