Преходът от трето към четвърто измерение

Душата добре знае за какво сме дошли на земята, но умът не се дава лесно! Умът прави постоянни опити да ни „убеди”, че сега не е моментът, че има сметки за плащане, че детето трябва да се изучи първо и т.н.  На ума му се отдава да отлага. Умът се храни с извиненията, търси ги и винаги има една дузина нови аргументи!

До тогава, докато не му отнемем „думата” и не го накараме да замълчи, за да чуем какво ще каже СЪРЦЕТО. Сърцето, което е нашият истински, истински център и където „слизат”, за да ни „говорят” Висшите ни аспекти и Душата.

Докато държим фокуса си, мислите си, тревогите си насочени към личния/семеен живот, сигурността, работата, децата, парите, дома, постиженията, кариерата- ние си оставаме заключени в долните чакри и в трето измерение. В трето измерение енергиите са тежки, мудни, затлачени. Нещата се случват бавно и зависят от множество фактори, в това число среда и време, воля на останалите участници.

Тогава, когата насочим вниманието си към връзката с истинския АЗ СЪМ, към нашия истински център СЪРЦЕТО, придвижваме енергията от слънчевия сплит до сърдечната чакра. Кундалини се издига. В Сърцето се срещат двата потока- от горе от Източника и от долу от Земята. Щом се срещнат те се обединяват, духовното се слива със земното, енергийните потоци се изравняват, а вибрациите се покачват. Преминаваме от трето към четвърто измерение.  Усещането е за разширяване, за успокояване, за отваряне. В четвърто измерение нещата се ДВИЖАТ, има синхронност. Четвърто измерение това е ПОТОКЪТ и СИНХРОННОСТТА. Там енергията ТЕЧЕ и „донася” каквото ни е нужно – идеи, пари, подходящи хора и информация. Сърцето е отворено, от него блика радост, любов и творчеството, които преливат към слънчевия сплит и зареждат нашата воля за действия. Слънчевият сплит е центърът на ЛИЧНАТА СИЛА, който зарежда и опложда морето на безкрайните възможности на Вселената. Така се ражда творчеството, а в едно с него и удоволетворението, че нашето присъствие на земята има смисъл, а ние имаме предназначение. Мисията става възможна.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!