ПРОМЯНАТА И КАК ДА ПРЕМИНАВАМЕ УСПЕШНО

Естественият ход на живота е движението. Вселената не стои на едно място, а постоянно се движи, изменя, ние заедно с нея. Всички наши опити за „стабилизация”, за постигане на „постоянство” са обречени на провал ако заедно с външната промяна не настъпва вътрешна, която да ни държи в точката на баланса.

Когато сме извън синхрона на постоянното движение и промяна, и така да се каже сме против, то се случват изненадващи, неподозирани, а понякога и драматични събития. Нещо като отиваш на работа и ти връчват заповед за уволнение. Следва шок, ужас от представата за загуба на доходи, страх, опит да се върнат нещата назад, после отчаяние, и отново страх, за това, че не е ясно какво ще правя като се събудя, включват се други негативни емоции, в това число и негативни емоции към бившите колеги и така си оставаме емоционално там, в миналото, а пък сме се качили на параход, който ни води към нови земи.

Картина “Буря на море” Иван Айвазовски

Как да преминем успешно през промяната, когато тя се случва без да сме я предвидили или по точно сме игнорирали предишните й сигнали?

1.     Промяната се случва- получаваме известието.
2.     Първа реакция- емоция- ако е нежелана промяна- отрицателна емоция, ако е желана- радост, възбуда.
3.     Нова информация- търсим, събираме, разпитваме, за да се ориентираме в ситуацията.
4.     Реакция на отговор- приемаме я, адаптираме се към нея или я отхвърляме, заинатяваме се и се държим здраво за миналото.
5.     Определяме своя ангажимент към промяната- ще си живеем мирно с нея, или се преструваме, че не се е случила.
6.     Зараждаме новата ни емоция към промяната- обичаме я заради даровете, които ни е донесла или я мразим заради това, което ни е отнела.
7.     Създаваме новите правила и структура, чрез които ще боравим в променената ситуация.
8.     Творчество- трансформираме живота си, променяме се, израстваме, творим, създаваме новата си реалност. Броим благословиите си. Благодарим и се свързваме с потока на изобилието.

Ние винаги имаме избор как да постъпим в една ситуация, но често забравяме, че промяната е отговор на нашите молитви за промяна. Хем я викаме, хем като дойде я гоним.  Всъщност промяната настъпва именно тогава, когато в нас се зароди стремежът да подобрим, да извисим някои аспекти на живота си. Ние самите сме творци на промяната, най-напред с мечтите си, потребностите си, после с молитвите и желанията си. И ако въпреки това се почувстваме изненадани, нека си спомним, че изборът ни е или да се борим и губим енергия отдалечявайки се от съкровените си мечти, или да яхнем вълната и да подскочим нависоко.

Къртица или птица? Всеки сам избира.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!