Реалността и представите ни за нея

Всеки човек има избор да бъде изпълнител на чужда воля и  да живее в чужда реалност или да изрази своята лична воля и сила и стане ТВОРЕЦ на своята реалност и СЪ-ТВОРЕЦ на колективната реалност.

Що се касае до реалността, която преживяваме като колектив то тя се определя от онова, което всички НИЕ си ПРЕДСТАВИМ ЗА ВЪЗМОЖНО.

 От това, какво ние всички като колектив ще си ПРЕДСТАВИМ ЗА ВЪЗМОЖНО зависи  КАКВО ще се реализира!

Представим, а не направим!!! Съ-творчеството започва от представата, от допускането, че нещо Е ВЪЗМОЖНО!

Ето защо се влагат толкова усилия от масовата пропаганда да ни внуши, че определени неща са невъзможни- като например да има работа, пари за всеки или в парламента да влезе „малка” партия. В момента, в който си представим че това е възможно, ще вземем и да повярваме в него, а после ще вземем и да идем масово да гласуваме и тогава… ето ти промяна!

На земята съществуват две категории  хора, едните налагат своята воля и желания върху останалите, които от своя страна се колебаят да изразят своята воля и желания и им се подчиняват. Парадоксът се състои в това, че като количество първата група е по-малка, даже нищожна в сравнение с останалите. По-голямата маса и до ден днешен остава пасивна, вяла, подчинена и само-блокираща личната си сила. Създателите са ни дали СВОБОДНА ВОЛЯ-сами да избираме, сами да решаваме какво искаме и накъде да вървим. Хилядолетната история на човечеството показва как през цялото време битката е била не толкова между народите, не заради религия, не толкова заради пари, територия и богатства, а именно за да се ПОДЧИНИ, ПРЕКЪРШИ волята на едни и наложи волята на други. Силният „изяжда” слабия внушават ни отдавна- но така не е заложено от СЪЗИДАНИЕТО! Заложено е всеки да бъде силен, защото няма нужда от това да се „изяждаме”. Ресурсите на Вселената са достатъчни за това всеки да живее спокоен и богат живот. В този ред на мисли, гласувайте, това е право на всеки и същевременно отговорност, за да има реална промяна на колективно ниво! А за да има реална промяна са нужни ДЕЙСТВИЯ- няколкото крачки движение до урните имат значение.

Октомври 2014 ни носи енергията на ОСМИСЛЯНЕТО, поставяме под лупа работата си, плановете си, отношенията и се учим да виждаме ДЕТАЙЛА. Вниманието към детайлите ни учи на отговорност към онова, което мислим, говорим и чувстваме. Реалността не е нещо вън от нас, а нещо ВЪТРЕ.

Реалността е нещото, което преживяваме като реакция на сътвореното от колективното ни съприкосновение един с друг.

Във всеки един момент частица от мен и частица от теб се докосват и взаимодействат и от твоите представи и моите представи се ражда онова, което преживяваме.

Ето защо какво мисли другият, откъде изхожда като взема това или онова решение е важно за крайния резултат. И когато влагаме във взаимоотношенията си подобна доза разбиране, отпада необходимостта от конфликтуване, отпадат различията и на сцената се появява …ЛЮБОВТА.

Любовта – как всички говорим за нея, как я желаем и колко малко я разбираме!

На нейната сила и красота и дълбочина ще посветим един ден през ноември за специален семинар “ЛЮБОВТА-УСЛОВНАТА И БЕЗУСЛОВНАТА”– Пловдив, 15 ноември, йога център Промяна.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!