Седемте стълба на трансформацията

Всички ние сме свидетели и участници в процесите на Промяната от 2012 г. В астрологичен план те бяха белязани от редица крупни събития, конфигурации, взаимодействия на планетите, чиято енергия ние на земята усещаме понякога като благоприятна, понякога като блокираща.

Едно от тези събития е квадратът на Плутон и Уран. Той формира мощна трансформираща енергия, която от 2012 до 2015 е маркирана от 5 абсолютно точни в градусите си квадрата, разпределени така:

юни 2012, септември 2012, май 2013, ноември 2013, април 2014, 14 декември 2014, 16 март 2015.

Какво е посланието на тези трансформиращи събития?

Плутон е планета, която управлява енергията на подсъзнанието или още наричано несъзнателното- онази съкровищница от спомени и емоции, които притежаваме, на които се подчиняваме или които ръководят действията ни, без ние самите да сме в контрол. Това още са раните, записани като карма. Но също и записът на онова, което сме избрали да бъде нашето предназначение, нашата мисия в този живот на земята. Плутоновата енергия е силно трансформираща, тя бърка надълбоко и изважда болезнениете спомени, които ние преживяваме като програми, като блокировки или самоограничения.

Уран е планета, носител на индивидуалността и неповторимостта. Тя е всичко, което е свързано с новото, оригиналното, предизвикателното. Уран иска и налага свобода, свобода от всички ограничения, свобода от онова, което вече не върши работа. Уран е бунтът на душата срещу тиранията, било тя под формата на закостеняло общество, мислене, ограничаващи родители, партньори и т.н. Уран се бунтува над всичко контролиращо и слагащо граници.

Квадратът на Уран и Плутон означава дълбока трансформация, дълбоко проникновение, дълбок срив, дълбок взрив от който се ражда новият живот.

Може да се каже, че Вселената използва тези събития като стълбове за покачване на енергията. Подготвя ни и в момента на събитието отваря кранчето и изсипва огромната порция енергия. И отново, и отново и така 7 пъти за 3 години. Като резултат никой и нищо не остава същото.

Виж още статията: Нещата само привидно са същите.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!