Съзнание-подсъзнание или защо мислим позитивно, а резултатът понякога е различен

В 95% от времето си ние съществуваме, подвластни на подсъзнанието. Подсъзнанието определя, какви вибрации излъчваме и следователно привлича сходни такива за материализация. В подсъзнанието „дремят” програми, онаследени от предците ни, кармични лични, семейни, родови модели и вярвания, които действат като блокировки в настоящия живот. Съзнанието има само 5% от контрола на събитията в настоящето и колкото и да работим, за да реализираме мечтите си, ефективността е около този процент. Следователно какво материализираме? Все още програмите на предците и собствените ограничения.

Какво правим тогава, за да променим това?

Картина на Андрей Янев и карта "Лична сила" на комплекта  Благославящите Ангели

Картина на Андрей Янев и карта “Лична сила” на комплекта Благославящите Ангели

Увеличаваме дяла на съзнанието и намаляваме въздействието на подсъзнанието  и/или променяме подсъзнанието.

Когато съзнанието говори на подсъзнанието, че е нужно да се мисли позитивно, на подсъзнанието „не му пука”, то си има запис, има си файл, който определя движението му.

Ние, с помощта на съзнанието, трябва да направим ПРЕЗАПИС на тази информация, за да накараме подсъзнанието да работи в синхрон с днешните ни виждания.

От друга страна увеличаваме дяла участие в ежедневието на съзнанието. А съзнанието се определя от една страна от нашите разбирания и духовни прозрения, а от друга от нашия ФОКУС. Там, накъдето насочваме вниманието си, натам тече енергията. Онова, за което мислим, него енергизираме.

Когато фокусът ни е в настоящето, тогава енергията тече за настоящето, а не за „изгубеното” минало или „нероденото” бъдеще.

А когато този фокус в настоящето е разположен в Пространството на сърцето, тогава СМЕ в енергията на Съ-творението, изобилието, любовта и какво се получава?

Бърза материализация отвън на онова което е отвътре.

Толкова просто е, нали?

За ефективния презапис на информацията от подсъзнанието се иска постоянство, продължителност поне от около 40 дни и отдаденост.

В тази посока работим на КУРСА „ЛИЧНА СИЛА”  като изготвяме план и утвърждения, които да презапишат програмите и да увеличат дяла участие на съзнанието в създаването на реалността.

Ето един пример за презапис:

ВСИЧКО В МОЯ СВЯТ Е ЕДИНСТВО, МИР, СПОКОЙСТВИЕ, ЛЮБОВ И БЛАГОДАТ. ВСИЧКО Е НАРЕД И ВЪРВИ ПО ПЛАН. АЗ СЪМ, КОЙТО АЗ СЪМ, АЗ СЪМ ЛЮБОВ В ДЕЙСТВИЕ. АЗ СЪМ ЗАОБИКОЛЕН ОТ ОБИЧАЩИ И ПОДКРЕПЯЩИ МЕ ХОРА. ВСЕЛЕНАТА МИ ДОСТАВЯ НАВРЕМЕ ВСИЧКО ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЯ- ПАРИ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТАКТИ, ИДЕИ, ПРОЗРЕНИЯ, ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ, ИЗОБИЛИЕ.

Виж по темата още кристална есенция “Лична сила”радиокурс “Лична сила”статия “Лична сила- определение и критерии”.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!