Съ-Творението и Канализирането

Според начина, по който усвояваме и употребяваме мощните енергийни потоци на Източника и Земята, можем да говорим за поток на съ-творението, съ-творчеството и поток на канализирането, или изразено с популярната чуждица ченълинг.

Съ-творчеството е мъжкият аспект, в който ние проявяваме индивидуалността си и от нищо правим нещо, а канализирането е женският аспект, в който ние ставаме канал, по който да слезат и се заземят новите вибрации.

Канализирането неправилно се възприема като автоматично писане, някой нещо ти диктува или ти питаш, някой отговаря. Канализирането чрез слово е само един от възможните варианти. Канализираме всеки един момент , в който лекуваме или хармонизираме ситуация, отношения или близък нам човек. При канализирането важното условие е да сме БЕЗПРИСТРАСТНИ, да участваме САМО като канал без да влагаме желание, емоция, очакване.

Пример за това е създаването на лечебно поле, аура за човек или ситуация описани в отделна статия.

Точно противоположно на съ-творяването. При творчеството важният елемент е СТРАСТТА, огънят, извиращ от дълбоката същност на нашия дух, който търси формата да се себеизрази. А себеизразяването става чрез средствата на изкуството, но също и чрез управление, водачество, лидерство.

През юли 2014 започнахме новия цикъл от 260 000 години земно развитие и нам са достъпни енергии и възможности, които е нужно да се научим правилно да употребяваме.

Каквото и да правим, без значение професията, ние работими или като СЪ-творци, или като канал за хармония, бланс, любов.

Така именно и изявяваме личната си сила, като сме наясно, че във всяка ситуация, до която се докоснем, ние имаме какво да допринесем, тя да се превърне в по-хармонична, по-красива, по-истинска, по-здравословна, по-забавна, по-любвеобилна.

Статията е част от енергията и посланията на астробюлетина за август 2014.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!