Хармония чрез конфликт

Творческата енергия е енергията на Духа, тя е мъжка енергия и нейното балансиране изисква майсторство. А балансирането ? става с женска енергия, която е потенцията и земното начало. Хората на изкуството се вдъхновяват от Природата и тя им осигурява връзката със земята и от там възможността да вкоренят високочестотната творческа енергия. Когато твори художникът, писателят, актьорът и т.н. получава вибрации от други, по-висши измерения и неговата роля е да ги смъкне на земята и чрез изкуството да ги предаде на публиката. Изкуството се възприема несъзнателно, но с отворени сетива, които сетива попивайки хармоничните вибрации се пречистват, балансират, лекуват. Особено леко и приятно става когато има смях. Чрез смеха се отваря сърдечната чакра и тогава всеки един става проводник на Божествените енергии по смисъла „предай нататък”. Следователно енергията на творчеството е енергията на хармонията.  Но хармонията сама по себе си носи конфликт, носи противоречие, заложено в нея, което тя-енергията на хармонията има за задача да хармонизира. Ето защо понякога нашите молитви за баланс и хармония пораждат като резултат конфликтност и ние се чудим какво става. Всъщност появява се конфликт, за да има възможност да се издигнем на ново по-високо ниво на хармония, което да обедини тази конфликтност. Това е и същината на творческата енергия. Тя носи в себе си конфликт, който да преодолеем с хармония, с обединение на полюсите на ново ниво. Хората на изкуството преживяват понякога конфликтността драматично, неосъзнавайки че това е част от творческата енергия, която провеждат на земята. Историята познава много случаи на големи автори, които в личен план се разкъсват от противоречия- Ван Гог, Чайковски, Достоевски и т.н.  Но какво означава самата хармония? Означава единство на противоречието, единство на крайностите, единство на заложеното в нея единоначалие. Колкото по-висока вибрация смъква даден автор на земята, толкова повече потенциални противоречия от гледна точка на земята съдържа тя. Енергията идва високо от Източника, а Източникът е Единството. На земята това единство се е превърнало в парченца пъзел, които си противоречат помежду си, следователно конфликтуват, следователно се нуждаят от обединение на ново, по-високо от земното ниво. Но в крайна сметка парченцата пъзел рисуват една картина. Тази е ролята и на автора. Да обедини, да покаже, че и другата гледна точка има смисъл. Но за да направи успешно това на творящият му е нужно да преодолява своите противоречия вътрешно. Когато провежда енергията тя действа на всички нива- и вътре в него и извън него. Ето защо изкуството, творчеството се осъществява в състояние на хармония чрез конфликт. Понякога това е доста драматично, особено в началото на Пътя. Хората на Изкуството са силно свързани със Земята и тя някак си ги тласка да „живеят” живота на земята, да експериментират с него. Което би могло да ги въведе в противоречия имайки предвид творческата енергия, която обяснихме. Земята някак им застава на пътя, а самия конфликт се разраства, разраства колкото повече внимание му се отделя, по-голям става. Осъзнаване на тази енергия и баланс на по-високо вибрационно ниво. Баланс преди всичко на емоциите заложени най-вече в слънчевия сплит. Това е част от задачата на всеки творящ. Енергията на творчеството е енергия на  Четвърти Космически лъч, който вибрира в зелено и  свързан с Царството на Девите, Архангел Гавраил, учителят Паул. Важното за нас сега е да разберем, че когато се движим напред, самите лъчи, самите енергии, с които боравим носят конфликт и ни водят към хармония.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!