Възможност да се гледа напред

Астробюлетин за юни 2023

Важността на юни се състои във възможността да се задържа концентрацията, фокуса и да се постоянства в промяната.

Ако през месеците до май сме успели да опознаем чувствата, ако емоционалният ни свят е придобил повече интелигентност тази освободена енергия може с добър фокус да се насочи към нещо желано. В повечето случаи човек “хаби енергията си”, раздава я неосъзнато, пилее я. И после – защо няма резултат? В този смисъл урокът е да се научим да съхнаряваме енергията си, да не я пилеем. Да не отдаваме лична сила. А лична сила ние отдаваме, когато правим онова, което не е наше, не е част от важността на житейския ни път.

урокът е да се научим да съхраняваме енергията си

Подобни осъзнатости обичайно вървят в по-зряла възраст, когато наличната енергия на физическото тяло променя интензитета си. В случая на юни става дума за пренасочване на търсенията ни в посока на смисъла на живота, на онова, което е важно да се случи за всеки един от нас понеже е ключова за развитието ни опитност.

Коя опитност е ключова за развитието ни?

През юни има енергия за стъпка напред с повече увереност. Месецът изисква добра плътност, вкорененост да се улавят възможностите. Започваме да се придвижваме към енергията, характерна за годината, когато промяната се осъществява на колективния план. Водолейските пориви се усещат като неочаквани вълни на обществена ангажираност в някаква внезапно възникала небходимост.

Водолейските пориви като неочаквани вълни на обществена ангажираност за внезапно възникала небходимост.

Водолейската енергия е енергията НИЕ, а ние се състои от множество ясно разграничаващи се и ясно дефинирани АЗ.

в НИЕ се съдържат множество ясно дефинирани АЗ

Разгръщане на перспективата, отваряне на хоризонта, възможност да се гледа напред!

Дълго време на хоризонтите са битували мъгла, безперспективност, въртене в кръг и усещане за безизходност. Юни има този потенциал да озари, да помогне да “прогледнем”. Но… и ако присъстваме, ако сме в кожата си, ако сме в готовност.

Аудиопрогнозата чуйте тук

Календар на събитията тук

Плутон ретрограден- Козирог

Водещ аспект на месеца е ретроградността на Плутон, която започна от май. През май Плутон е във Водолей и носи повече нестабилност и неосъзнатост на преживяванията. През юни- от11ти, когато се позиционира в Козирог започва да проблясва дълбоката промяна. Да кажем така- нещо се променя, но същесвува отричането на промяната. Изведнъж- се провижда, че всъщност онова, вечно непроменящото се, се е променило без да разберем. Това е Плутоновата трансформация. Неосъзната и в голяма дълбочина и мащаб. Плутон вади страхове, но също и енергия за трансформацията им. Дава шанс за отработване на стари програми, от други житейски линии.

Плутоновата енергия е енрегия на самолечение и самоизрастване. Има потенциал да ни придвижи в развитието напред.

Засегнати са всички работещи в сферата на тайни служби, ядрени технологии, подводен свят, еколози, финансии.

Сатурн ретрограден – Риби- духовност, вяра, креативност

Работи за заземеност на мечтите, за добрата им основа. Как да положим, за да се случи?

Нов аспект на убеждения, на вярвания, нов подход в креативността.

Нептун в Риби- от 30 юни-идеали, интуиция, мечти

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!