Вече сме в конфигурацията на големия кръст

Това е посланието на водещия британски астролог Jonathan Cainer, което ми звучи много окуражаващо.

За някои хора  в момента животът е много стресиращ. Други са много радостни. Малцина са посредата. Ние всички сме тласкани към емоционални и психологически крайности. През тази интензивна фаза, внезапната промяна е по-честа от обикновено. Издигането внезапно може да доведе до потъване. Потъването, без значение колко дълбоко може неочаквано да доведе до бързо издигане. Това са естесвените странични ефекти на рядкта конфигурация на небето в момента. Номерът вероятно е да не се стремим към стабилност, а да яхнем вълната на промяната.

Jonathan Cainer  www.cainer.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!