Кулминация на извървян път

Астробюлетин с прогноза за месец ноември 2023

Ноември носи ясно проникновение за онова, което има значение. Затварят се спиралите на времеотрязък и се отварят нови спирали, започва ново развитие.

проникновение за онова, което има значение

Някаква тема, някаква болезненост, някаква случка се е проявила в цялата си илюзорност и отрезвяването е довело до закотвяне в реалността.

От тук се извеждат нови посоки, нови теми, които имат значение сега. От положените усилия кристализира натрупаният  потенциал и се проявява като неочаквана възможност, като награда за отдадеността. Забравена мечта, може би, или отдавна отписано желание намират брод.

кристализиралият потенциал се проявява като награда за отдадеността

Не като чудеса, като кулминация на извървян път се проявява завършекът на целия трансформационен процес от последните две години.

Ако прегледаме назад за две годишен период какво ни е вълнувало, с какво сме се ангажирали, какво ни е терзаело, къде сме влагали енергията си- то сега е времето на преглед, затваряне и ново начало. Точка, запетайка, главна буква нов ред.

По друг начин и образно казано- церемония по награждаването, от която ти става само по-леко.

През ноември можем да се сдобием с яснота за своята социална принадлежност, за мястото в обществото и хората, с които сме свързани.

яснота къде принадлежим

Ноември принадлежи на груповата парадигма повече, отколкото на аза.

Трите декади на месеца са като три пласта, през които преминаваме последователно.

Първите десет дни като по-гръмко и бурно развитие, вторите като по-омекотяващи и обединяващи, и третите – най-благи.

Изслушайте внимателно аудиопрогнозата, в нея има и неизказани детайли, които се улавят с други сетива.

Каня ви също да посетите събитията в Пловдив и София, отразени в календар. Курс “13Д” в Пловдив,

курс “13Д ъпгрейд” в Пловдив, “Годината 2024 и АЗ” -семинар за синхронизация и настройка с годината 2024 в София.

През ноември завършва ретроградността на Сатурн, започнала от 17 юни и Слънцето навлиза в царството на Скорпиона. Дълбоко и проникновено преживяване на същината, колкото повече светлина- по- голям отскок.

 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!